Chính sách giao hàng
  • Hàng được giao ngay sau khi đã kiểm xong .
  • Khách hàng thanh toán tiền theo công nợ trước khi hàng được chuyển
  • Tùy khoảng cách kho hàng tới khách hàng bao xa để có thẻ áp phí vận chuyển, sẽ được nhân viên ODGT báo trước. Nội thành HN từ 15-50K. Chuyển xe khách quý khách chịu phí vào bến và tiền xe từ bến tới điểm nhận hàng .
  •  Nếu hàng CPN sẽ mất 1-2 ngày quý khách mới nhận được. Trường hợp này cũng sẽ được nhân viên GIAO HÀNG báo trước.

CHAT VỚI CHÚNG TÔI